Mládež

Pátky v 18 hodin. Zpíváme pár písní, kterými chválíme Boha. Přemýšlíme nad textem z Bible, který můžeme snadno aplikovat do praxe. Vzájemně se poznáváme a prohlubujeme mezi sebou důvěru. Smějeme se, sdílíme bolest, radujeme se.

Zpět na úvodní stránku